top of page
Visie

Onze huidige welvaartsmaatschappij eist enorm veel van de burgers. Werkdruk, prestatiedrang, financiële afhankelijkheid leidt ertoe dat mensen meer en meer enkel met zichzelf moeten bezig zijn en nog weinig oog hebben van wat er zich in hun nabijheid afspeelt. Dit soort individualisme wordt vertaald in de “IK-cultuur”.  Gelukkig taant deze levenswijze en mensen beginnen terug te hunkeren naar normen en waarden die hun welzijn in gunstige zin kunnen beïnvloeden. Thema’s zoals samenhorigheid, iets over hebben voor een ander, mekaar bijspringen als men in de puree zit, mekaar zien voor een gezellige babbel, zijn terug bespreekbaar. De visie van de wijkwerking is er op gericht om deze thema’s mee te ondersteunen via creatie van allerhande activiteiten en logistieke ondersteuning.    

 

Doelstellingen

De vzw Wijkwerking Kwalaak wenst, vertrekkende vanuit haar visie, de inwoners van Kwalaak te helpen via een aanbod van diverse activiteiten op zowel sportief als cultureel gebied.

Verenigingen die onze visie ondersteunen en mee willen helpen om de doelstellingen te realiseren kunnen rekenen op de steun van de Raad van Bestuur in de vorm van het ter beschikking stellen van infrastructuur tegen kostprijs.

Initiatieven die worden opgezet door Kwalakers voor de wijk bewoners, hetzij individueel, hetzij in groep, kunnen rekenen op onze steun.

 

bottom of page