top of page
Bestuur

De vzw Wijkwerking Kwalaak is wettelijk samengesteld, conform de goedgekeurde statuten.

 

 

Opdracht van de Raad van Bestuur:

 

De Raad van Bestuur staat in voor de goede werking van de vereniging en waakt erover dat de visie wordt gerespecteerd en de doelstellingen, zoals geformuleerd in de statuten, worden gerealiseerd.De Raad van Bestuur komt minimaal 8 maal per jaar samen. Voor de praktische uitwerking van de genomen besluiten is een Dagelijks bestuur in het leven geroepen. Het DB vergadert iedere maand.

Samenstelling:

 

Dagelijks bestuur:

 

 • Vic Lijnen   

  Voorzitter en lid van het dagelijks bestuur                   

 • Steven Scheepers   
  Ondervoorzitter, lid van het dagelijks bestuur       

 • Ludo Feyen  
  Penningmeester en lid van het dagelijks bestuur  

 • Marleen Bollen
  Secretaris en lid van het dagelijks bestuur

 • Luc Frederix
  Lid van het dagelijks bestuur

 

 

 

Actieve Leden:

 

 • Henri Ulenaers

 • Marc Ramaeckers

 • Mariette Indeherberg

 • Marleen Bollen

 • Jos Gerits

 • Marita Frederix

 • Christiane Frederix

 • Miek Cuppens

 • Roos Vangeneugden

 • Mia Vanhemel

 • Luc ’s Hertogen

bottom of page