top of page
De geschiedenis van Kwalaak & het ontstaan van de Bennewed

Vanwaar komt de naam Kwalaak?

 

In het dialect zegt men "Koalik". De naam bestaat uit twee delen kwa en laak.

 

Laak (in het Middelnederlands ‘lake’ verwant met het werkwoord ‘lekken’ (afwateren ) wijst op moeras, waterloop of beek die gewoonlijk tot grensscheiding diende. De nederzetting Laak is genoemd naar de ligging bij de Lakerloop, een beek op de grens met Helchteren. Het gaat hier om de Mangelbeek. Laak kan ook in verband worden gebracht met het Latijnse ‘lacus’ waarvan ook het Franse ‘lac’ en het Engelse ‘lake’afkomstig zijn. De Mangelbeekvallei zou dan een groot meer kunnen geweest zijn.

In een onbeklemtoonde positie werd laak in het dialect lik.

 

Kwa komt van kwaad (quaet)en is toegevoegd ter onderscheiding met Laak. De w in kwaad wordt in het dialect uitgestoten en kwaad wordt koat. Kwaad had twee betekenisssen:

 

l) slecht , ook boos .Dat zou dus kunnen wijzen op de slechte, arme zandgrond waarop Kwalaak gelegen is .,vlakbij een moeras- en hooilandgebied, het Kwalakerbroek.

 

2) klein. Diezelfde betekenis vinden we ook in Kwaadmechelen tov. Mechelen en in kwajongen

 

De tweede betekenis lijkt ons de meest aanvaardbare. Kwalaak zou dus niets anders zijn dan Klein Laak,Op het einde van de 18e eeuw telde Laak 229 inwoners en Kwalaak 112. Ook nu zal die verhouding nog wel kloppen. 

 

bottom of page