top of page
De geschiedenis van Kwalaak & het ontstaan van de Bennewed

In Kwalaak werd gevoetbald onder de naam "Vigor Kwalaak"

 

Oprichting van de feitelijke vereniging wijkwerking Kwalaak

 

Aanleg van voetbalveld en bouw van houten lokaal in de Steenakkerstraat

 

De vzw "Wijkwerking Kwalaak" wordt opgericht. De statuten verschijnen in het Staatsblad van 13 november 1981

 

Uitbreiding met kegelzaal (tevens feestzaal)

 

Aanbrengen van façade rond het houten gebouw

 

De regularisatie van plein en ontmoetingscentrum is een feit

 

Verzet door een nabije buur bij R.v.State tegen regularisatie

 

De R.v.State vernietigt de regularisatie. Vigor Kwalaak gaat dicht en moet op zoek naar een nieuwe accomodatie. Vertwijfeling alom: doen we voort of niet?

 

Na talloze onderhandelingen komt het gemeentebestuur ons ter hulp met een nieuwe locatie gelegen in de Binnenvaartstraat en met ruime morele en financiële steun. Het enthousiasme bij het bestuur keert terug: wij beginnen aan het nieuwe project

 

Het bouwproject "De Bennewed"

 

Bouwdossier overgemaakt aan het gemeentebestuur (okt '06) 

Bouwvergunning en kapvergunning eindelijk afgeleverd (jul '07)

Start van de werken: rooien van bos en aanleg van funderingen en betonnen vloer (aug '08) 

Voetbalveld ingezaaid en start van het metselwerk (okt '08)

Binnen-en buitenafwerking (maa-dec '08)

 

Op zaterdag 3 januari is de Bennewed klaar voor de opening op zaterdag 10 januari 2009 om 15u

 

Historiek - enkele belangrijke data

 

1940 - 1945

 

1975

 

1978

 

1981

 

 

1982

 

1985

 

1994

 

1995

 

2004

 

 

2005

 

 

 

2006-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

bottom of page